Procedury sanitarne (14)

Procedury sanitarne Kliniki dr Kossut

PROCEDURY SANITARNE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Podczas potwierdzania terminu wizyty asystentka zbiera wywiad epidemiologiczny pod kątem zakażenia SARS COV-2.
 2. W rejestracji pacjent ma mierzoną temperaturę termometrem
  bezdotykowym, wynik jest zapisywany w formularzu epidemiologicznym.
 3. Pacjent wypełnia i podpisuje formularz wywiadu epidemiologicznego przed zabiegiem.
 4. Pacjent dezynfekuje dokładnie ręce żelem dezynfekcyjnym w rejestracji przed wejściem do poczekalni.
 5. Pacjentka zmywa makijaż własnoręcznie w łazience.
 6. Pacjent przychodzi na wizytę bez osoby towarzyszącej, bez wyjątków.
 7. Pacjenci umawiani są w taki sposób, aby w klinice przebywał tylko 1 pacjent. Zapisy muszą uwzględniać 10-minutową przerwę między pacjentami.
 8. Jeśli kolejny pacjent przyjedzie za wcześnie lub poprzednia wizyta opóźni się powinien zaczekać na zewnątrz kliniki lub w samochodzie.
 9. W trakcie przerwy należy wywietrzyć pomieszczenia przez 7 minut oraz zdezynfekować blaty biurek, stolików, kontuaru w rejestracji oraz łazienkę (miejsca, które dotyka pacjent).
 10. Personel zmienia jednorazowe rękawiczki, jeśli był fizyczny kontakt z pacjentem.
 11. Personel nosi przez cały dzień pracy maski ochronne FFP3 oraz przyłbice, rękawiczki i jednorazowe fartuchy. *)
 12. Przyłbice i maski można zdjąć wyłącznie w przerwie między pacjentami po zakończeniu wietrzenia pomieszczeń.
 13. Wodę podajemy w jednorazowych kubeczkach.
 14. Informacja zawierająca w/w procedury sanitarne wisi w klinice w widocznym miejscu.

*) obostrzenie może zostać złagodzone po wykonaniu szczepień i uzyskaniu odporności na COVID-19 przez cały personel Kliniki