Polityka prywatności

Polityka prywatności Kliniki dr Kossut

Spis treści

Dane rejestrowe

Klinika Kossut sp. z o.o. siedziba ul. Fabryczna 7, 05-870 Błonie:

 • NIP 1182239350
 • REGON 52163246100000
 • Numer KRS 0000963331

Definicje

W dalszym ciągu mają zastosowanie następujące definicje:

 • Serwis – strona internetowa dr-kossut.pl,
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej dr-kossut.pl.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna

Użytkownik podaje w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. Przysługują mu w szczególności następujące prawa wynikające z RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania
 • Prawo do sprostowania (poprawiania i uzupełniania) danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien wysłać mail na adres email:

email

Dostęp do Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu połączenia szyfrowanego, co zapewnia poufność komunikacji. Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. W przypadku przejścia z Serwisu na inną stronę internetową Użytkownik obowiązuje polityka prywatności na tej stronie, Użytkownik powinien się z nią zapoznać. Administratorem danych osobowych jest Klinika Kossut sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Fabryczna 7

Wyrażane zgody

Polityka prywatności musi zostać zaakceptowana przez Użytkownika, gdy zamierza on:

 • zostawić numer swojego telefonu w celu oddzwonienia,
 • przesłać adres email oraz numer telefonu w celu umówienia wizyty,
 • zgłosić swoją opinię o wykonanych zabiegach w celu umieszczenia w Księdze pacjentów.

W celu obsługi Serwisu mogą być wykorzystywane pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu Użytkownika, inaczej ciasteczka) oraz podobne technologie. Zapisywane pliki umożliwiają między innymi przechowywanie preferencji i ustawień Użytkownika oraz analizę funkcjonowania Serwisu. Użytkownik może zablokować zapisywanie tych plików lub usunąć już zapisane w ustawieniach swojej przeglądarki.

Prawa autorskie

Właścicielem zawartości Serwisu jest Klinika Kossut sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Fabryczna 7. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, rozwiązań technologicznych itp.) są zastrzeżone oraz chronione przepisami prawa.

Klauzula informacyjna rozszerzona

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Kossut sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 05-870 Błonie. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: +48 501 164 690, adresem e-mail:
mail
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  • Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku zabiegów wykonywanych przez kosmetologa w celu wykonania tych usług;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku zabiegów wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie tych usług. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na realizację usług i ich jakość. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Panią/Pana informacji handlowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych najpóźniej do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych, medycznych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;